WRAPS

wo fries

w fries

Shawarma Wrap

$6.99

$8.99

Tikka Wrap

$6.99

$8.99

Tandoori Wrap

$6.99

$8.99

Jouja Wrap

$6.99

$8.99

Chapli Wrap

$6.99

$8.99

Kofta Wrap

$6.49

$8.49

Chicken Kabob Wrap

$6.49

$8.49

Veggie Wrap

$6.49

$8.49

We prepare all of our wraps with fresh tandoori pita bread, salad and our special sauce.